Kawża C-336/09 P: Appell ippreżentat fl- 24 ta’ Awwissu 2009 mir-Repubblika tal-Polonja mid-digriet mogħti fl- 10 ta’ Ġunju 2009 mil-Qorti tal-Prim’Istanza fil-Kawża T-258/04, Ir-Repubblika tal-Polonja, sostnuta minn Ir-Repubblika ta’ Ċipru vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej