Ittra ta’ emenda nru 3 għall-abbozz tal-baġit preliminari 2010 - Dikjarazzjoni fuq in-nefqa taqsima b'taqsima - Taqsima II - Kunsill