ES un Ukrainas Sadarbības Padomes Lēmums Nr. 1/2009 ( 2009. gada 23. novembris ) par apvienotās komitejas izveidošanu