2010/254/ЕО: Решение № 1/2009 на Съвета за сътрудничество ЕС—Украйна от 23 ноември 2009 година относно създаването на съвместен комитет