2007/614/Euratom: Deċiżjoni tal-Kunsill tat- 30 ta’ Jannar 2007 dwar il-konklużjoni, mill-Kummissjoni, tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika u l-Gvern tal-Ġappun għall-Implimentazzjoni Konġunta ta’ l-Attivitajiet ta’ Approċċ Usa' fil-Qasam tar-Riċerka dwar l-Enerġija mill-Fużjoni