Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Oostenrijk van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L., lijn MON810) uit hoofde van richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)