Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-projbizzjoni provviżorja tal-użu u l-bejgħ fl-Awstrija ta' qamħirrum modifikat ġenetikament (Zea mays L. linja MON810) skont id-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2001/18/KE (It-test Ġermaniż biss huwa awtentiku) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)