Priekšlikums Padomes lēmums par pagaidu aizliegumu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 2001/18/EK Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija MON810) (Autentisks ir tikai teksts vācu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)