Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl laikino draudimo Austrijoje naudoti ir parduoti genetiškai modifikuotus kukurūzus (Zea mays L., linija MON810) pagal Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba) (Tekstas svarbus EEE)