Ettepanek: Nõukogu otsus, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L. liin MON810) kasutamise ja müügi ajutist keelustamist Austrias vastavalt Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (Ainult saksakeelne tekst on autentne) (EMPs kohaldatav tekst)