Kawża C-481/08 P: Appell ippreżentat fl- 10 ta' Novembru 2008 minn Alcon Inc. mis-sentenza mogħtija fl- 10 ta' Settembru 2008 fil-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla) fil-Kawża T-106/07, Alcon Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni)