Taqsira tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 14 ta’ Ottubru 2009 dwar proċediment taħt l-Artikolu 81 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/39.416 – Klassifikazzjoni tal-vapuri) (notifikata bid-dokument numru C(2009) 7796 finali) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)