Kawża C-450/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) ta' l- 14 ta' Frar 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d'État — il-Belġju) — Varec SA vs L-Istat Belġjan (Kuntratti pubbliċi — Reviżjoni — Direttiva 89/665/KEE — Reviżjoni effettiva — Kunċett — Bilanċ bejn il-prinċipju ta' audi alteram partem u d-dritt għar-rispett tas-sigieti kummerċjali — Protezzjoni, mill-qorti kompetenti mir-reviżjoni, tal-kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni mogħtija mill-operaturi ekonomiċi)