Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1064 z dnia 30 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw