Rezoluția (UE, Euratom) 2018/1315 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016