Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2018/1315 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016