Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s seje Svetovalnega odbora z dne 20. novembra 2017 o predhodnem osnutku sklepa v zadevi AT.39881 – Sistemi za varnost oseb v vozilih, dobavljeni japonskim proizvajalcem avtomobilov – Poročevalec: Luxembourg