Sag C-354/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bacău (Rumænien) den 30. maj 2018 — Radu Lucian Rusu og Oana Maria Rusu mod SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl