Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ April 2016.#Malvino Cervati u Società Malvi Sas di Cervati Malvino vs Agenzia delle Dogane u Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno.#Talba għal deċiżjoni preliminari imressqa minn Corte suprema di cassazione.#Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Agrikoltura – Organizzazzjoni komuni tas-swieq – Regolament (KE) Nru 565/2002 – Artikolu 3(3) – Kwota tariffarja – Tewm li joriġina mill-Arġentina – Ċertifikati ta’ importazzjoni – Natura mhux trasferibbli tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-ċertifikati ta’ importazzjoni – Evitar – Abbuż ta’ dritt – Kundizzjonijiet – Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 – Artikolu 4(3).#Kawża C-131/14. Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ April 2016