Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8115 – Partners Group/Foncia Holding and its subsidiaries) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)