Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8115 – Partners Group/Foncia Holding and its subsidiaries) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)