Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 26 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/769/KE li tfassal il-lista ta' reġjuni u żoni eliġibbli għal finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali taħt il-fergħat transkonfinali u transnazzjonali ta' l-objettiv tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-perjodu 2007-2013 fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1284)