Ir-regolament (KEE) Nru 2910/73 tal-kunsill tat-23 ta’ Ottubru 1973 li jemenda r-Regolament Nru 79/65/KEE dwar l-utilizzazzjoni ta’ l-informazzjoni tal-kontabilità, il-firxa ta’ l-istħarriġ u n-numru ta’ l-azjendi li jibagħtu prospett li jridu jiġu inklużi fin-network ta’ informazzjoni dwar il-kontabilità ta’ l-azjendi agrikoli tal-Komunità Ekonomika Ewropea