Predmet T-699/15: Presuda Općeg suda od 21. lipnja 2017. – City Train protiv EUIPO-a (CityTrain) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije CityTrain — Rok za podnošenje tužbe — Nepredvidive okolnosti — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) i članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)