Predmet T-427/12: Presuda Općeg suda od 28. siječnja 2016. – Austrija protiv Komisije („Državne potpore — Bankarski sektor — Potpore koje su Njemačka i Austrija dodijelile Bayerische Landesbank prilikom njezinog restrukturiranja — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem pod određenim uvjetima — Stavljanje izvan snage prvotne odluke napisane na jeziku koji nije jezik države članice — Postupak za poništenje — Akt koji se može pobijati — Dopuštenost — Pojam državna potpora — Prednost — Pravo na obranu — Obveza obrazlaganja”)