Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) 17/2021 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä asetusten (EU) 2018/1475 ja (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta Hyväksytty neuvostossa 20 päivänä huhtikuuta 2021 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)