Věc C-518/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním soudem v Českých Budějovicích (Česká republika) dne 7. srpna 2018 – RD v. SC