Državne potpore – Nizozemska – Državna potpora SA.46470 (2017/C) – Moguća državna potpora u korist društva Inter IKEA – Proširenje službenog istražnog postupka – Poziv na podnošenje primjedaba u skladu s člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unijeTekst značajan za EGP.