Sag C-429/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. september 2017 — Małgorzata Ciupa m.fl. mod II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Łodzi — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — kollektive afskedigelser — direktiv 98/59/EF — artikel 1, stk. 1, og artikel 2 — begrebet »afskedigelser« — sidestilling med afskedigelser af »opsigelser af arbejdskontrakter, der finder sted på arbejdsgiverens initiativ« — ensidig ændring fra arbejdsgiverens side af ansættelses- og lønvilkår — afklaring af arbejdsgiverens »hensigt« om at foretage kollektive afskedigelser)