Pisno vprašanje E-011050/11 Christine De Veyrac (PPE) za Svet. Program EU za razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam