Zadeva C-77/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike