Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9557 – Swisscom/AMAG Group/Zürich Insurance Group/autoSense) (Text av betydelse för EES)2019/C 408/01