Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9557 – Swisscom / AMAG Group / Zürich Insurance Group / autoSense) (Dokuments attiecas uz EEZ)2019/C 408/01