Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9557 – Swisscom / AMAG Group / Zürich Insurance Group / autoSense) (Tekstas svarbus EEE)2019/C 408/01