Věc C-38/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 23. dubna 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Španělsko) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria v. Samir Zaizoune „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2008/115/ES — Společné normy a postupy při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí — Článek 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 — Vnitrostátní právní úprava, která v případě neoprávněného pobytu stanoví podle okolností buď uložení pokuty, nebo vyhoštění“