2012/615/EU: Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2012 o zaključku poslovnih knjig Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2010