2012/615/UE: Decizia Parlamentului European din 10 mai 2012 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2010