2012/615/EU: Besluit van het Europees Parlement van 10 mei 2012 over de afsluiting van de rekeningen van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2010