2012/615/ES: 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo