Pisno vprašanje E-8632/10 Mario Borghezio (EFD) za Komisijo. EU mora delovati nemudoma in odločno, da bi zaščitila pravice Nobelovega nagrajenca Liua Xiaobe, njegove žene Liue Xie in novinarjev