Written question E-8632/10 Mario Borghezio (EFD) lill-Kummissjoni. L-UE għandha tieħu azzjoni urġenti u deċiżiva biex tissalvagwardja d-drittijiet tar-rebbieħ tal-premju Nobel Liu Xiaobo, ta’ martu Liu Xia u tal-ġurnalisti