Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta’ Mejju 2020 dwar emendi għall-qafas prudenzjali tal-Unjoni b’risposta għall-pandemija tal-COVID-19 (CON/2020/16) 2020/C 180/04