Written question E-004870/11 Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Il-kwalità tal-ilma fis-Serbja