Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1152/93 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1993 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη