Decizia (UE) 2017/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017