Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/343 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r.