OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) Rapporteur għal opinjoni: Kostas Chrysogonos