Uredba Sveta (ES) št. 2466/96 z dne 17. decembra 1996 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3508/92 o vzpostavitvi integriranega upravnega in nadzornega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti