Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/587 оd 29. travnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1206/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s identifikacijom zrakoplova u okviru nadzora za jedinstveno europsko nebo i Provedbene uredbe (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo (Tekst značajan za EGP)