Lieta T-734/18: Prasība, kas celta 2018. gada 13. decembrī – Sumitomo Chemical un Tenka Best/Komisija